Saat Ghumti Chowk, Thamel

Read the story in:

Namaste!

Welcome to Saat Ghumti Chowk,

Saat Ghumti means the way with seven corners. Chowk directly refers to the main street in any market place or area. So, Saat ghumti Chowk is the main street that leads the way to the seven corners. The end of this road of seven corners ends in three different locations. If you take right from Narsingh Chowk, you will reach “sath ghumti chowk”. From here, you can take a right path to reach sorahkhutte and a left path to reach Paknajol.

You can find different Hotels, Gardens and Guest House along the way to the seventh turn. The seventh turn will lead you to three different destinations. One turn towards left will lead you the way to the Kathmandu Durbar Square. Another straight path will lead you to the way to Syambhunath. Finally, the right turn will lead to the Hotel area like Hotel Moonlight and International Guest House. If you are looking for place to stay along this way, the left and the right turns also feature different guest houses and hotels.

नमस्ते!

सात घुम्ती चोकमा स्वागत छ,

सात घुम्ती भनेको सात कुना भएको बाटो हो। चोकले कुनै पनि बजार वा क्षेत्रको मुख्य सडकलाई सीधै बुझाउँछ। त्यसैले सात कुनासम्म पुग्ने मुख्य सडक सात घुम्ती चोक हो। सात कुनाको यो सडकको अन्त्य तीन फरक ठाउँमा हुन्छ। नरसिंह चोकबाट दायाँ हिँड्दा ‘सात घुम्ती चोक’ पुग्छ । यहाँबाट, तपाईं सोराखुट्टे पुग्न दायाँ बाटो र पाकनाजोल पुग्न बायाँ बाटो लिन सक्नुहुन्छ।

सातौं मोडमा जाने बाटोमा तपाईले विभिन्न होटल, बगैंचा र गेस्ट हाउस पाउन सक्नुहुन्छ। सातौं पालोले तपाईंलाई तीन फरक गन्तव्यहरूमा लैजान्छ। बायाँतर्फको एउटा मोडले तपाईंलाई काठमाडौं दरबार स्क्वायरमा लैजान्छ। अर्को सीधा बाटोले तपाईलाई शम्भुनाथको बाटोमा लैजान्छ। अन्तमा, दायाँ मोडले होटल क्षेत्र जस्तै होटेल मुनलाइट र अन्तर्राष्ट्रिय गेस्ट हाउसमा लैजान्छ। यदि तपाईं यस बाटोमा बस्नको लागि ठाउँ खोज्दै हुनुहुन्छ भने, बायाँ र दायाँ मोडमा विभिन्न अतिथि घरहरू र होटलहरू पनि छन्।

Listen to the story in:

Supported By:

Also Checkout