Bhimsen Pati

Read the story in:

Welcome to Bhimsen Pati,

Pati is commonly referred as place where you can sleep. This place was designed as a public spot where people in the neighborhood could come along and talk. The alley from bhimsen pati will take you to the Bhagwati bahal area. If you take a left path from bhagwati bahal, you will reach Narsingh Gate and the right path will take you to Lekhnath Marg.

There is a belief that the awakening of God Bhimsen results in prosperous business. So, God Bhimsen is preferably worshipped by the businessman in the area. There is also a huge jatra done on Patan to celebrate God Bhimsen.

नमस्ते!
भीमसेन पाटीमा स्वागत छ,

पाटीलाई सामान्यतया सुत्ने ठाउँ भनिन्छ। यो ठाउँ सार्वजनिक स्थानको रूपमा डिजाइन गरिएको थियो जहाँ छिमेकका मानिसहरू सँगै आएर कुरा गर्न सक्छन्। भीमसेन पाटीबाट गल्लीले तपाईंलाई भगवती बहल क्षेत्रमा लैजान्छ। भगवती बहलबाट बायाँ बाटो लागेमा नरसिंह गेटमा पुगिन्छ भने दायाँ बाटोले लेखनाथ मार्गमा पुगिन्छ ।

भगवान भीमसेनको जागरणले व्यापारमा समृद्धि हुने जनविश्वास रहेको छ । त्यसैले यस क्षेत्रका व्यापारीहरूले भगवान भीमसेनलाई प्राथमिकतामा राख्छन्। पाटनमा भगवान भीमसेनलाई मनाउन ठूलो जात्रा पनि गरिन्छ ।

Listen to the story in:

Supported By:

Also Checkout